Čtvrtek, 17. října 2019 (00:56)
 

Doklady potřebné k prodeji nemovitosti:

 • Nabývací doklady:
  • originál nebo ověřená kopie
 • Výpis z katastru nemovitostí (LV) ne starší 2 měsíců:
  • originál nebo ověřená kopie
 • V případě zástavního práva souhlas zástavního věřitele s prodejem a převodem nemovitostí
 • Fotodokumentace:
  • alespoň 2 barevné snímky
 • Snímek z katastrální mapy
 • Znalecký posudek
 • Plná moc majitele (popř. zplnomocněné osoby) na RK Domov k prodeji a převodu nemovitostí

Kromě nabývacích dokladů jsme schopni zajistit ostatní doklady (dle přání zákazníka).

Možnosti:
Tisk Verze pro tisk